Korece Yeterlilik Sınavı (TOPIK) İle İlgili

TOPIK, Korece Yeterlilik Sınavı (한국어능력시험)
  • Başlangıç / Beginner,
  • Orta / Intermediate,
  • İleri / Advanced
olmak üzere üç seviyeden oluşur ve bu seviyeler de kendi içinde ikiye ayrılacak şekilde değerlendirme yapılır. Sınavda gramer, yazma, dinleme ve okuma olacak şekilde değerlendirilirsiniz.

Sınava hazırlananlar için size yardımcı olacak listeler şu şekilde;


Yorumlar