Korece Ders Müfredatı

Korece ders verdiğim öğrencilerime haftalık işleyeceğim konu başlıkları

Başlangıç Seviye;

1-) Alfabe, okuma, yazma, örnekler
2-) Temel bazı kelimeler [안녕하세요, 안녕히 계세요, 안녕히가세요, 죄송합니다, 삼사합니다, 잠시만요, 잠깐만요, 저기요 (존댓말)]
3-) Evet/Hayır ve İsim cümleleri (네/아니요, 맞아요, -이에요/예요, 아니에요, (이, 그, 저), 이거 뭐예요?
4-) Özne ekleri (은/는, 이/가)
5-) Vardır/Yoktur, Veriniz (있다, 없다, 주세요) + Korece sayılar
6-) Temel kalıplar (맛있어요, 잘 먹겠습니다, 잘 먹었습니다)
7-) Geniş zaman ve -고 싶어요.
8-) Geçmiş zaman (+ Çinden gelen sayılar)
9-) Soru sözcükleri (어디, 언제, 누구, 어떻게, 왜, 얼마, 얼마나)
10-) Olumsuzluk ekleri (안-, -지 않다)
11-) 하다 kalıp fiili ve kullanımı
12-) A부터 / A에서 ---- B까지

Örnek fiiller: 하다, 가다, 보다, 먹다, 사다, 마시다, 자다, 웃다, 오다, 팔다, 놀다, 쓰다, 기다리다, 이상하다, 멋있다..

Yorumlar